Bir geliştirici olarak, internetin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını sağlam bir şekilde anlamanız önemlidir. Modern yazılım uygulamalarının temelidir. Etkili, güvenli ve ölçeklenebilir uygulamalar ve hizmetler oluşturmak için internetin nasıl çalıştığını ve gücünü ve bağlantısını nasıl kullanabileceğinizi sağlam bir şekilde anlamanız gerekmektedir.

Bu makalede, internetin temellerini kapsayacak; ne olduğu, nasıl çalıştığı, bazı temel kavramlar, terimler ve internet üzerinde uygulama ve hizmet oluşturmak için kullanılan yaygın protokoller hakkında bilgi vereceğiz.
Kapsayacak çok şeyimiz var, o zaman başlayalım!

 • İnternete Giriş
 • İnternet Nasıl Çalışır: Genel Bir Bakış
 • Temel Kavramlar ve Terimler
 • İnternet Protokollerinin Rolü
 • IP Adresleri ve Alan Adlarını Anlamak
 • HTTP ve HTTPS’ye Giriş
 • TCP/IP ile Uygulama Geliştirmek
 • İnternet İletişimini SSL/TLS ile Güvence Altına Almak
 • Gelecek: Yeni Trendler ve Teknolojiler
 • Sonuç

Kapsayacak çok şeyimiz var, o zaman başlayalım!

İnternete Giriş

İnternetin ne olduğunu öğrenmeden önce, bir Ağın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir ağ, birbirine bağlı olan bilgisayar veya diğer cihazların bir grubudur. Örneğin, evinizde bir bilgisayar ve cihaz ağına sahip olabilirsiniz. Yan komşunuzda da benzer bir cihaz ağı olabilir. Komşularınızdan biri de benzer bir cihaz ağına sahip olabilir. Tüm bu ağlar birbirine bağlandığında interneti oluşturur.

İnternet, ağların ağıdır.

İnternet, 1960’lı yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından, nükleer bir saldırıya dayanabilecek merkezi olmayan bir iletişim ağı oluşturma amacıyla geliştirildi. Yıllar içinde, küresel ölçekte yayılan karmaşık ve sofistike bir ağ haline gelmiştir.

Bugün, internet modern hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve dünya genelinde milyarlarca insan tarafından bilgiye erişmek, arkadaş ve aileleriyle iletişim kurmak, iş yapmak ve çok daha fazlası için kullanılmaktadır. Bir geliştirici olarak, internetin nasıl çalıştığını ve onu temel alan çeşitli teknoloji ve protokollerin sağlam bir şekilde anlaşılması önemlidir.

İnternet Nasıl Çalışır: Genel Bir Bakış

Genel olarak, internet, bir dizi standartlaştırılmış protokol kullanarak cihazları ve bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayarak çalışır. Bu protokoller, bilgilerin cihazlar arasında nasıl değiş tokuş edileceğini tanımlar ve verilerin güvenilir ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

İnternetin çekirdeği, farklı cihazlar ve sistemler arasında trafiği yönlendirmekten sorumlu olan birbirine bağlı küresel yönlendiriciler ağıdır. İnternet üzerinden veri gönderdiğinizde, veri küçük paketlere bölünerek cihazınızdan bir yönlendiriciye gönderilir. Yönlendirici, paketi inceleyerek hedefine doğru yol üzerindeki bir sonraki yönlendiriciye iletilir. Bu süreç, paketin son hedefine ulaşana kadar devam eder.

Paketlerin doğru bir şekilde gönderilip alındığından emin olmak için internet, İnternet Protokolü (IP) ve İletişim Kontrol Protokolü (TCP) dahil olmak üzere çeşitli protokoller kullanır. IP, paketleri doğru hedeflerine yönlendirmekten sorumludur, TCP ise paketlerin güvenilir ve doğru sırayla iletilmesini sağlar.

Bu temel protokollerin yanı sıra, internet üzerinde iletişimi ve veri alışverişini mümkün kılmak için Alan Adı Sistemi (DNS), Hipertext Transfer Protokolü (HTTP) ve Güvenli Yuvalar Katmanı/Taşıma Katmanı Güvenliği (SSL/TLS) protokolü gibi geniş bir teknoloji ve protokol yelpazesi bulunmaktadır. Bir geliştirici olarak, bu farklı teknoloji ve protokollerin bir araya gelerek internet üzerinde iletişimi ve veri alışverişini nasıl mümkün kıldığını sağlam bir şekilde anlamanız önemlidir.

Temel Kavramlar ve Terimler

İnterneti anlamak için, bazı temel kavramlar ve terimlerle tanışmak önemlidir. İşte bilinmesi gereken bazı önemli terimler ve kavramlar:

 • Paket: İnternet üzerinden iletilen küçük bir veri birimi.
 • Yönlendirici: Farklı ağlar arasında veri paketlerini yönlendiren bir cihaz.
 • IP Adresi: Ağdaki her cihaza atanmış benzersiz bir tanımlayıcıdır ve verinin doğru hedefe yönlendirilmesinde kullanılır.
 • Alan Adı: google.com gibi bir web sitesini tanımlamak için kullanılan insan tarafından okunabilir bir isim.
 • DNS: Alan Adı Sistemi, alan adlarını IP adreslerine çevirmekten sorumludur.
 • HTTP: Hipertext Transfer Protokolü, bir istemci (örneğin bir web tarayıcısı) ile bir sunucu (örneğin bir web sitesi) arasında veri iletmek için kullanılır.
 • HTTPS: Bir istemci ile sunucu arasında güvenli iletişimi sağlamak için kullanılan HTTP’nin şifrelenmiş bir versiyonudur.
 • SSL/TLS: Güvenli Yuvalar Katmanı ve Taşıma Katmanı Güvenliği protokolleri, internet üzerinde güvenli iletişim sağlamak için kullanılır.

Bu temel kavramlar ve terimleri anlamak, internetle çalışmak ve internet tabanlı uygulamalar ve hizmetler geliştirmek için önemlidir.

İnternet Protokollerinin Rolü

Protokoller, internet üzerinde iletişimi ve veri alışverişini mümkün kılmada kritik bir rol oynar. Bir protokol, bilgilerin cihazlar ve sistemler arasında nasıl değiş tokuş edileceğini tanımlayan kurallar ve standartlar kümesidir.

İnternet iletişiminde kullanılan birçok farklı protokol bulunmaktadır, bunlar arasında İnternet Protokolü (IP), İletişim Kontrol Protokolü (TCP), Kullanıcı Veri Gramı Protokolü (UDP), Alan Adı Sistemi (DNS) ve birçok diğerleri yer alır.

IP, veri paketlerini doğru hedeflerine yönlendirmekten sorumludur, TCP ve UDP ise paketlerin güvenilir ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. DNS, alan adlarını IP adreslerine çevirmek için kullanılır ve HTTP, istemciler ile sunucular arasında veri transferi için kullanılır.

Standartlaştırılmış protokollerin kullanılmasının önemli bir avantajı, farklı üreticilerden ve satıcılardan gelen cihazların ve sistemlerin sorunsuz bir şekilde birbirleriyle iletişim kurabilmesidir. Örneğin, bir şirket tarafından geliştirilen bir web tarayıcısı, HTTP protokolüne uyduğu sürece başka bir şirket tarafından geliştirilen bir web sunucusuyla iletişim kurabilir.

Bir geliştirici olarak, internet iletişiminde kullanılan çeşitli protokolleri ve bunların bir araya gelerek veri ve bilginin internet üzerinden aktarılmasını nasıl mümkün kıldığını anlamanız önemlidir.

IP Adresleri ve Alan Adlarını Anlamak

IP adresleri ve alan adları, internetle çalışırken anlaşılması gereken önemli kavramlardır.

IP adresi, bir ağdaki her cihaza atanmış benzersiz bir tanımlayıcıdır. Verinin doğru hedefe yönlendirilmesini sağlamak için kullanılır ve bilgilerin istenilen alıcıya gönderildiğinden emin olur. IP adresleri genellikle noktalarla ayrılmış dört sayı serisi olarak temsil edilir, örneğin “192.168.1.1” şeklinde.

Öte yandan, alan adları insan tarafından okunabilir isimlerdir ve web sitelerini ve diğer internet kaynaklarını tanımlamak için kullanılır. Genellikle noktalarla ayrılmış iki veya daha fazla bölümden oluşurlar. Örneğin, “google.com” bir alan adıdır. Alan adları, Alan Adı Sistemi (DNS) kullanılarak IP adreslerine çevrilir.

DNS, internet altyapısının önemli bir parçası olup, alan adlarını IP adreslerine çevirmekten sorumludur. Web tarayıcınıza bir alan adı girdiğinizde, bilgisayarınız bir DNS sorgusu gönderir ve DNS sunucusu ilgili IP adresini döndürür. Bilgisayarınız daha sonra bu IP adresini kullanarak istediğiniz web sitesine veya diğer kaynağa bağlanır.

HTTP ve HTTPS’ye Giriş

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ve HTTPS (HTTP Secure), internet tabanlı uygulamalar ve hizmetlerde en yaygın olarak kullanılan iki protokoldür.

HTTP, istemci (örneğin bir web tarayıcısı) ile sunucu (örneğin bir web sitesi) arasında veri transferi için kullanılan protokoldür. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, web tarayıcınız istenen web sayfası veya diğer kaynağı sunucuya isteyen bir HTTP isteği gönderir. Sunucu daha sonra istemciye, istenen veriyi içeren bir HTTP yanıtı gönderir.

HTTPS, HTTP’nin daha güvenli bir sürümüdür ve SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) şifrelemesini kullanarak istemci ile sunucu arasında iletilen verileri şifreler. Bu, hassas bilgileri (giriş bilgileri, ödeme bilgileri ve diğer kişisel veriler gibi) korumaya yardımcı olan ek bir güvenlik katmanı sağlar.

HTTPS kullanan bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, web tarayıcınız adres çubuğunda bir kilit simgesi görüntüler ve bağlantının güvenli olduğunu belirtir. Ayrıca web sitesi adresinin başında “https” yerine “http” görüntüleyebilirsiniz.

TCP/IP ile Uygulama Geliştirmek

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), çoğu internet tabanlı uygulama ve hizmette kullanılan temel iletişim protokolüdür. Farklı cihazlarda çalışan uygulamalar arasında güvenilir, sıralı ve hata kontrolü yapılmış veri iletimini sağlar.

TCP/IP ile uygulama geliştirirken anlaşılması gereken bazı önemli kavramlar vardır:

 • Portlar: Portlar, bir cihazda çalışan uygulamayı veya hizmeti tanımlamak için kullanılır. Her uygulama veya hizmete benzersiz bir port numarası atanır, bu sayede veri doğru hedefe gönderilebilir.
 • Soketler: Soket, iletişim için belirli bir uç noktayı temsil eden bir IP adresi ve port numarası kombinasyonudur. Soketler, cihazlar arasında bağlantı kurmak ve uygulamalar arasında veri transferi yapmak için kullanılır.
 • Bağlantılar: İki soket arasında iletişim kurmak isteyen iki cihaz arasında bir bağlantı kurulur. Bağlantı kurma sürecinde, cihazlar maksimum segment boyutu ve pencere boyutu gibi çeşitli parametreleri müzakere eder, bu parametreler verinin nasıl iletilmesinin belirlenmesini sağlar.
 • Veri transferi: Bağlantı kurulduktan sonra, her cihazda çalışan uygulamalar arasında veri transferi yapılabilir. Veri genellikle segmentler halinde iletilir ve her segment, güvenilir iletimi sağlamak için bir sıra numarası ve diğer meta veriler içerir.

TCP/IP ile uygulama geliştirirken, uygulamanızın uygun portlar, soketler ve bağlantılarla çalışacak şekilde tasarlandığından emin olmanız gerekmektedir. Ayrıca, TCP/IP ile yaygın olarak kullanılan çeşitli protokol ve standartları, HTTP, FTP (Dosya Transfer Protokolü) ve SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) gibi, bilmekte fayda vardır. Bu kavramları ve protokolleri anlamak, etkili, ölçeklenebilir ve güvenli internet tabanlı uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi için önemlidir.

İnternet İletişimini SSL/TLS ile Güvence Altına Almak

Daha önce tartıştığımız gibi, SSL/TLS, internet üzerinde iletilen verileri şifrelemek için kullanılan bir protokoldür. Genellikle web tarayıcıları, e-posta istemcileri ve dosya transfer programları gibi uygulamalara güvenli bağlantılar sağlamak için kullanılır.

İnternet iletişimini güvence altına almak için SSL/TLS kullanırken, anlaşılması gereken bazı önemli kavramlar vardır:

 • Sertifikalar: SSL/TLS sertifikaları, istemci ve sunucu arasında güveni sağlamak için kullanılır. Sunucunun kimlik bilgilerini içerir ve güvenilir bir üçüncü taraf (Sertifika Otoritesi) tarafından imzalanarak kimlik doğrulamalarını gerçekleştirir.
 • El sıkışma: SSL/TLS el sıkışma süreci sırasında istemci ve sunucu, güvenli bağlantı için şifreleme algoritmasını ve diğer parametreleri müzakere etmek için bilgi alışverişi yapar.
 • Şifreleme: Güvenli bağlantı kurulduktan sonra, veriler anlaşılan algoritma kullanılarak şifrelenir ve istemci ile sunucu arasında güvenli bir şekilde iletilir.

İnternet tabanlı uygulama ve hizmetler geliştirirken, SSL/TLS’nin nasıl çalıştığını anlamak ve uygulamanızın hassas verileri (giriş bilgileri, ödeme bilgileri ve diğer kişisel veriler) iletiminde SSL/TLS’yi kullanacak şekilde tasarlandığından emin olmak önemlidir. Ayrıca, sunucularınız için geçerli SSL/TLS sertifikalarını elde etmek ve sürdürmek, SSL/TLS bağlantılarınızı yapılandırma ve güvence altına alma konusunda en iyi uygulamaları takip etmek gerekmektedir. Bunu yaparak, kullanıcılarınızın verilerini koruyabilir ve uygulamanızın internet üzerindeki iletişiminde bütünlük ve gizlilik sağlayabilirsiniz.

Gelecek: Yeni Trendler ve Teknolojiler

İnternet sürekli olarak gelişiyor ve yeni teknolojiler ve trendler her zaman ortaya çıkıyor. Bir geliştirici olarak, yenilikçi ve etkili uygulamalar ve hizmetler oluşturmak için en son gelişmeleri takip etmek önemlidir.

İşte internetin geleceğini şekillendiren bazı yeni trendler ve teknolojiler:

 • 5G: 5G, önceki nesillere göre daha hızlı hızlar, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek kapasite sunan en son mobil ağ teknolojisidir. Otonom araçlar ve uzaktan cerrahi gibi yeni kullanım alanlarını mümkün kılması beklenmektedir.
 • Nesnelerin İnterneti (IoT): IoT, internete bağlı fiziksel cihazlar, araçlar, ev aletleri ve diğer nesnelerin ağına verilen addır ve bu nesneler veri alışverişi yapabilir. IoT’nin büyümeye devam etmesi, sağlık, ulaşım ve üretim gibi endüstrileri devrim niteliğinde değiştirmesi beklenmektedir.
 • Yapay Zeka (AI): Makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi AI teknolojileri, sesli asistanlardan sahtekarlık tespitine kadar geniş bir uygulama ve hizmet yelpazesini desteklemek için zaten kullanılmaktadır. AI’nin ilerlemeye devam etmesiyle birlikte, sağlık, finans ve eğitim gibi endüstrilerde yeni kullanım alanlarına imkan sağlaması ve dönüştürmesi beklenmektedir.
 • Blockchain: Blockchain, güvenli ve merkezsizleştirilmiş işlemleri mümkün kılan bir dağıtılmış defter teknolojisidir. Kripto para birimlerinden tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir uygulama yelpazesini desteklemek için kullanılmaktadır.
 • Kenar bilişim (Edge computing): Kenar bilişim, verilerin merkezi olmayan veri merkezlerinde değil, ağın kenarında işlenmesi ve depolanması anlamına gelir. Gerçek zamanlı analitikler ve düşük gecikmeli uygulamalar gibi yeni kullanım alanlarını mümkün kılması beklenmektedir.

Bu ve diğer yeni trendler ve teknolojileri takip ederek, uygulamalarınızın ve hizmetlerinizin en son yeteneklerden yararlanacak şekilde inşa edildiğinden ve kullanıcılarınıza en iyi deneyimi sunduğundan emin olabilirsiniz.

Sonuç

Bu makalenin sonuna geldik. Birçok konuyu ele aldık, bu yüzden öğrendiklerimizi gözden geçirmek için biraz zaman ayıralım:

 • İnternet, veri alışverişi için standart bir iletişim protokolü seti kullanan küresel bir bilgisayar ağıdır.
 • İnternet, IP ve TCP gibi standart protokoller kullanarak cihazları ve bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayarak çalışır.
 • İnternetin çekirdeği, farklı cihazlar ve sistemler arasında trafiği yönlendiren küresel bir ağdır.
 • Paketler, yönlendiriciler, IP adresleri, alan adları, DNS, HTTP, HTTPS ve SSL/TLS gibi temel kavramlar ve terimlerle tanışmanız gerekmektedir.
 • Protokoller, farklı üreticiler ve satıcılar tarafından üretilen cihazların ve sistemlerin sorunsuz iletişim kurmasını sağlayan iletişim ve veri alışverişinin kritik bir rolünü oynar.

Umarım bu makaleyi faydalı bulmuşsunuzdur. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen aşağıya yazmaktan çekinmeyin. Okuduğunuz için teşekkür ederim!